• bbb

सक्रिय शक्ति फिल्टर

सक्रिय शक्ति फिल्टरहरूको लागि क्याप्यासिटरहरू बिभिन्न प्रकार, आकार र डिजाईनमा निर्मित हुन्छन्। धेरै जसो प्रयोग हुने प्रकारहरू मेटलमाइज्ड पोलीप्रोपाइलिन फिल्म प्रयोग गरी निर्माण गरिन्छ जब केही मेटलमाइज्ड पॉलिएस्टर फिल्म वा कागज प्रयोग गर्दछन्।

सीआरई एपीएफ, एसभीजी, आदि का लागि धातुकृत पोलीप्रोपाइलिन फिल्म क्यापेसिटर डिजाईन गर्नमा माहिर छ।

power factor correction capacitor

हाम्रा उत्पादनहरु