• bbb

खनन पावर इन्भर्टर

सीआरई खनन पावर इन्भर्टरहरूको अद्वितीय मागहरू समाधान गर्न उच्च पावर फिल्म क्यापसिटरहरू डिजाइन गर्न धेरै अनुभवी छ। सीआरईका विश्वव्यापी ग्राहकहरू मध्ये खनन पावर इन्भर्टरहरूको निर्माणकर्ताहरू अग्रणी छन्। 

frequency inverter

एप्लाइड उत्पादनहरू