• bbb

प्रेरण तताउने क्यापेसिटरहरू

CRE प्रेरण हीटिंग कप्यासिटरहरू मध्यम आवृत्ति प्रेरण तताउने वा पिघलने भट्टीको लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसलाई पानी-कूल्ड कप्यासिटर पनि भनिन्छ, यो एक तेलले भरिएको क्यापेसिटर हो।

 

induction heating capacitor

एप्लाइड उत्पादनहरू